RusForest är ett börsnoterat svenskt skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien i Ryssland
Timmer (Skog)
Arrendeyta: 716 987 hektar
Årlig avverkningskvot: 1 063 860 m3
Avverkning
Egen avverkning: 550 000 m3

Sågverk
90 000 m3 årlig kapacitet

Träpellets
30 000 ton kapacitet

RusForests värdekedja
VERKSAMHET & PRODUKTER

MAGISTRALNIJ
514 798 arrenderade hektar
Årlig avverkningsrätt: 725 700 m3
UST-ILIMSK
202 189 arrenderade hektar
Årlig avverkningsrätt: 338 160 m³


Magistralnij-anläggningen ligger i regionen Irkutsk i östra Sibirien. Den arrenderade skogsarealen finns i Kazachinsko-Lenskij-området, i regionen Irkutsk.
Skogsresurser
Bolaget har 4 skogsarrenden på en sammanlagd yta om 514 798 hektar med en årlig avverkningsrätt på 725 700 m3. På de arrenderade ytorna finns en hög andel mogna barrträd, huvudsakligen furu och lärk (80 procent).
Sågverk
RusForests projekt i Magistralnij är att bygga en träbearbetningsanläggning för produktion av torkade trävaror ingår i Ryska federationens industriministeriums förteckning nr 942 av den 13 juli 2011 över prioriterade investeringsprojekt i skogsindustrin. Inom projektet ska en produktionsanläggning byggas med:
- träbearbetning för framställning av torkade trävaror,
- enheter för timmerfällning i arrenderade skogsområden i distriktet Kazatjinsko-Lenskij i regionen Irkutsk.
Bark och träavfall från sågverket används för tekniska behov och energiproduktion.
Pelletsfabrik
Bolaget ska påbörja byggnationen av en pelletsfabrik 2015.
Kapacitet
Avverkningsföretaget Lesprom. Faktisk årlig avverkningsvolym uppgår till omkring 350 000 m3 med en årlig avverkningsrätt på 725 700 m3.
Sågverket i Magistralnij färdigställdes 2011 och har en årlig kapacitet på 90 000 m3 sågade trävaror.
Pelletsfabriken får en årlig kapacitet på 30 000 ton.
Certifiering
RusForest Magistralny och Lesprom har följande certifieringar:
- Spårbarhetscertifiering och Controlled Wood-certifiering # NC-COC-014069 / NC-CW-014069 (FSC:s licenskod: FSC-C110772)
- Skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering # NC-FM/COC-014074 (FSC:s licenskod: FSC-C109710).
Certifieringsdokument
• Förfarandet för beviljande av icke-konfidentiell information (på ryska)
• Rapport om övervakning av Lesprom (på ryska)
• Metodik för identifiering och skydd av skogar med höga naturvärden i Lesproms leasingområden (på ryska)
SBP-certifiering
För närvarande befinner sig RusForest Magistralnij i processen för certifiering av sin träpelletsproduktion enligt Sustainable Biomassa Partnership (SBP) standarden.
Om ni skulle ha några kommentarer eller förslag angående vår verksamhet, även i förhållande till vår anslutning till SBP standard, tveka inte att kontakta oss med Era kommentarer och rekommendationer.
SBP certifiering dokument
• Rapport om råvaru-bas för RusForest Magistralnij för 2015.01.01 - 2015.12.31
Kontakt
Lesprom LLC / RusForest Magistralny LLC
LLC Russia, 666505, regionen Irkutsk, distriktet Kazatjinsko-Lenskij, Magistralnij, st. Zavodskaja, 3/2, LesProm
LLC Russia, 666505, regionen Irkutsk, distriktet Kazatjinsko-Lenskij, Magistralnij, st. Zavodskaja, 2/5, PB 9, RusForest Magistralny
Telefonnummer: +7 (39562) 493-41
Vid frågor om inköp, kontakta: sales.magistralny@rusforest.comPlats
Den arrenderade skogen i Ust-Ilimsk ligger i distriktet Ust-Ilimsk, i Irkutsk-området och i distrikten Tungussko-Tjunskij och Kodinskij, i Krasnojarsk-området.
Skogsresurser
Bolaget har 3 skogsarrenden med en sammanlagd yta på 202 189 hektar, med en årlig avkastningsrätt på 338 160 m3. I arrendet finns en hög andel mogen barrskog, huvudsakligen furu och lärk (84 procent). RusForest är i dagsläget endast inriktat på att förvalta skogsarrendena i Ust-Ilimsk och att sälja rätten att mot avgift kunna utnyttja andra skogsarrenden till tredje part.
Kontakt
RusForest Ust-Ilimsk Ltd
666684, regionen Irkutsk, Ust-Ilimsk, Promplostjadka LPK
Telefonnummer: +7 (39535) 65-305
Vid frågor om inköp, kontakta: sales.ust-ilimsk@rusforest.com

SKOGSTILLGÅNGAR
0,8 miljoner hektar arrenderat
 
AVVERKNING
1,1 miljoner kubikmeter
i årlig avverkningsrättighet
SÅGNING
90,000 kubikmeter årlig kapacitet
 
I Ryssland kan inte skogsmark ägas privat men den kan arrenderas i upp till 49 år. Bolaget har framgångsrikt lyckats säkra skogsarrenden om totalt 1,2 miljoner hektar i sina kärnområden i östra Sibirien. Det är väldigt viktigt att säkra områden som har rätt sammansättning av trädarter. Huvuddelen av Bolagets arrenden utnyttjas enbart för Bolagets egna trädbehov, dock så har man i Ust-Ilimsk hyrt ut skogsarealer till tredje part.
Än viktigare än den arrenderade skogsytan är avverkningsrättigheterna utryckt i kubikmeter som följer med dessa skogsarrenden, samt Bolagets kapacitet att utnyttja dessa avverkningsrättigheter. Avverkningen generar timmer och massaved. Timret förädlas vidare till olika sågade trävaror i Bolagets sågverk. Massaved säljs generellt till massafabriker.
Sågverket i Magistralnij bearbetar timmer från egen avverkning eller inköpt timmer till olika sågade trävaror. Detta är Bolaget huvudsakliga produkter och intäktskälla. Sågverkets effektivitet beror på råvarorna/timret, men även på vilka typer av trävaror som ska produceras, vilket i sin tur beror på marknad och slutkund.
RUNDVIRKE
SÅGADE TRÄVAROR
TRÄPELLETS
RusForest avverkar större volymer, och en viss procent av stockarna har en större diameter, än vad sågverket kan hantera. Dessa stockar säljs följaktligen oförädlat som rundvirke på den öppna marknaden, både lokalt och för export.
RusForests huvudprodukt är sågade trävaror, som framställs av den högkvalitativa råvara som finns tillgänglig i Sibirien- främst tall och lärk. Magistralny sågverket har en årlig kapacitet om 90 000 kubikmeter. RusForest förser sina kunder med sågade trävaror i flera olika kvaliteter, dimensioner och specifikationer - framförallt beroende på geografisk marknad, industri och slutanvändningsområde. För närvarande producerar vi både standarddimensioner i samtliga träslag samt helt kundanpassade specifikationer för ett flertal kunder. Produktionen i Sibirien säljs idag främst till Japan, OSS och Mellanöstern. Våra vanligaste leveransvillkor: FCA avssende virke från Sibirien, merparten av våra leveranser går via järnväg till rysk hamn för omlastning till slutdestination.
RusForest producerar träpellets av hög kvalitet från sin moderna pelletsfabrik i Magistralny, främst för den europeiska industriella marknaden. Företagets pelletsfabrik har en årlig kapacitet om 30 000 ton. RusForests träppellets är ENplus certifierade och certifiering enligt Sustainable Biomass Partnership (SBP) är pågående.
KONTAKT
RusForest AB (publ)
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
Telefonnummer: +46 8 771 85 00
Fax: +46 8 545 015 54
E-post adress: info@rusforest.com

RusForest Management Group LLC
Pozharskiy Lane 15
119034, Moscow, Russia
Telefonnummer: +7 495 980 24 13
Fax: +7 495 980 24 13
E-post adress: info@rusforest.com

IR och presskontakt
Gustav Wetterling
Finanschef
Telefonnummer: +46 8 771 85 00
Fax: +46 8 545 015 54
E-post adress: info@rusforest.com

Säljkontakter
sales.magistralny@rusforest.com
sales.ust-ilimsk@rusforest.com